Aantrekkelijke oplossing voor uw afgeschreven ICT-apparatuur

Hergebruik ICT

IT4Sale biedt integrale dienstverlening voor de fysieke, commerciële en administratieve verwerking van te vervangen ICT-apparatuur. Wij verzorgen de afvoer, inventarisatie, asset registratie en dataverwijdering van uw afgeschreven ICT-apparatuur. Wij kunnen op locatie harde schrijven vernietigen.

Hiermee verkleint u de risico’s, verlaagt u de kosten en vermindert u de stress waarmee het verwijderen van apparatuur gepaard gaat. IT4Sale garandeert een marktconforme restwaarde!

Bovendien is de werkwijze van IT4Sale goed voor het milieu. En kunnen apparaten niet meer worden ingezet, dan hergebruiken wij de onderdelen (of laten deze recyclen). Op deze manier gooien wij zo min mogelijk weg, wat minder belastend is voor het milieu. De 3P’s *) zijn door IT4Sale geadopteerd als richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wij laten zien dat de zorg voor mens, milieu en opbrengsten absoluut winstgevend is.

IT4Sale garandeert een marktconforme restwaarde!

Aan de hand van aangeleverde specificaties van uw ICT-apparatuur kan IT4Sale op voorhand een indicatieve waardering afgeven. Na ontvangst wordt uw apparatuur door ons getest. Op basis van de onderzoeksresultaten stellen wij de definitieve prijs vast. Eventueel defecte en onverkoopbare ICT-apparatuur bieden wij aan bij geregistreerde recyclingbedrijven.

*) People Planet Profit (ook wel: de drie P’s) is een term uit de duurzame ontwikkeling. Het staat voor de drie elementen, people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit (opbrengst/winst), die in een harmonieuze wijze gecombineerd dienen te worden.